Sitsisäännöt

Sitseillä noudatetaan tiettyjä käyttäytymissääntöjä, joiden noudattamatta jättämisestä saa rangaistuksia eli punishmenteja. Älkää hätääntykö sitsisääntöjen runsaudesta, nämä käydään vielä sitsien aluksi läpi - ja sitseille osallistumalla oppii. Mallia voi aluksi katsoa myös kokeneemmista tieteenharjoittajista.

Sitsien kulkua johtavat toastmasterit, jotka istuvat tavallisesti muusta juhlakansasta hieman erillään. Toastien puhuessa muu juhlakansa on ehdottoman hiljaa ja tekee, mitä toastit sanovat.

Juhlakansa istuu pitkissä pöydissä ja heidän istumapaikkansa on ennalta määrätty. Oman istumapaikkansa voi tarkistaa listasta, joka löytyy joko sitsitilasta tai sen välittömästä läheisyydestä. Istumapaikoilla on myös nimikortit.

Sitsikansan tulee pukeutua teeman mukaisesti. Teeman huomiotta jättämisestä voi saada rangaistuksen.

Sitseille saavutaan hyvissä ajoin ennen alkamisajankohtaa. Omalla nimetyllä istumapaikalla tulee siis olla ennen kuin kello on 18:00.

Pöydistä saa nousta vain taukojen aikana, joten mahdolliset naisten- ja miestenhuonekäynnit tulee ajoittaa näihin ajankohtiin. Puhelimen käyttö sitseillä on sallittua ainoastaan taukojen aikana.

Sitseihin kuuluu olennaisena osana skoolaus. Skoolaus suoritetaan yleensä laulujen päättyessä. Miehet skoolaavat eli nostavat maljaa ensin oikealle, sitten vasemmalle, sitten eteen, naiset taas skoolaavat ensin vasemmalle, sitten oikealle ja lopuksi eteen.

Sitseillä ei taputeta. Sen sijaan sitseillä rummutetaan pöytää. Taputtamisesta – kuten muistakin sääntörikkomuksista - tulee ankara rangaistus.

Toastit kutsuvat rangaistuksen saaneet sitsikansan eteen suorittamaan rangaistuksia, joita on monenlaisia tilanteesta riippuen. Rangaistuksen saaneille buuataan suureen ääneen.

Sitseillä voi nousta sopivissa kohdissa ylös ja pyytää puheenvuoroa. Jos toastmasterit myöntävät puheenvuoron, puheenvuoron aluksi on puhuteltava toastmastereita sekä juhlakansaa ja esiteltävä itsensä ja ainejärjestönsä. Esimerkiksi ”arvon toastmasterit, arvon sitsikansa, olen *Suvi* Oidipuksesta”. Tähän väliin sitsikansa yleensä huutelee tiedusteluja puheenvuoron pitäjän sinkkuudesta, joihin on asianmukaista vastata. Tämän jälkeen puheenvuoron pitäjä voi kertoa varsinaisen asiansa, pitää puheen, vaatia jollekulle rangaistusta tai vaikkapa toivoa laulua. Puheenvuoron aikana muut ovat täysin hiljaa.

Jos sitsikansa haluaa tietyn henkilön tai ryhmän esiintyvän, alkaa mantran lailla kuulua esimerkiksi ”*fuksit* på bordet, vi vill ha *fuksit* på bordet”. Kyseinen henkilö tai ryhmä nousee seisomaan ja laulaa, pitää puheen tai esiintyy muuten soveliaalla tavalla. Loistavan esityksen jälkeen voidaan huutaa ”Det var det bästa, det bästa vi har hört, hej!”

Laulu lähtee aina hiljaisuudesta, eli ennen laulujen alkamista kaikki hiljentyvät. Jos joku on pyytänyt puheenvuoroa toivoakseen tiettyä laulua sitsivihkosta, hänellä on velvollisuus aloittaa kyseinen laulu.


Laulun kulkua voi muuttaa tietyillä komennoilla. Kun säkeistöjen välissä huudetaan ”mellan sup”, kaikki ottavat siemauksen juomastaan ilman skoolausta. Kun säkeistöjen välissä huudetaan ”omstart”, laulu aloitetaan joko alusta tai edellisen säkeistön alusta. Kun säkeistöjen välissä huudetaan ”tempo” laulun tempo muuttuu – yleensä nopeammaksi.