torstai 17. lokakuuta 2019

Pestiesittelyt - osa 1

Puheenjohtajan pesti

Moikka!
Mä oon Rosa ja toimin tänä vuonna Oidipuksen hallituksen puheenjohtajana.
Mitä puheenjohtaja sitten tekee? Vähän kaikkea ja ehkä vähän enemmän. Puheenjohtajana olen vastuussa Oidipuksen toiminnan jatkumisesta ja siitä, että toiminta on lainmukaista. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrin olemaan koko ajan kartalla, mitä Oidipuksessa tapahtuu ja miten hallituksen hommat etenevät, vilkuilen yhdistyslakia ja varmistan, että kaikesta rahanmenosta on tehty päätös hallituksen kokouksessa. Käytännössä kyselen, millä mallilla hommat ovat, pidän kokouksia, olen hallituksen tukena ja apuna erilaisissa tehtävissä. Myös edustustehtävät kuuluvat pääasiassa puheenjohtajalle ja jos puheenjohtaja ei pääse paikalle, on se jonkun muun hallituksen edustajan tehtävä. Edustustehtäviini on kuulunut muun muassa yhteistyöainejärjestöjen ja muiden järjestöjen vuosijuhlilla edustamista ja puheiden pitämistä, samoin kuin keväisin järjestettävillä Kevätmessuilla puhuminen sekä Oidipuksen esittelyä erilaisissa tilaisuuksissa. Tänä vuonna olen ollut pitkälti vastuussa hallituksen ryhmäytymisestä. Näiden asioiden lisäksi olen hoitanut muun hallituksen kanssa asioita, jotka eivät kuulu erityisesti kellekään yksittäiselle hallituksen jäsenelle, mm. Oidipus-collegeiden hankkiminen jäsenistölle on ollut minun heiniäni jo pari vuotta ja jatkan sitä myös puheenjohtajan pestissä. Keväällä järjestin myös koulutuksen Oidipuksen jäsenille ja olen käynyt aina tarvittaessa keskustelua henkilökunnan kanssa oppiaineen ja Oidipuksen yhteistyöstä ja vien opiskelijoiden terveisiä henkilökunnan tietoon. Hyvin monipuolista hommaa on siis mahtunut kuluneeseen vuoteen! Jokainen tekee pestistään oman näköisensä ja pystyy itse vaikuttamaan pestinsä sisältöön sekä sen tuomaan työmäärään. Minun tapani olla puheenjohtaja on pyrkiä olemaan siellä, missä minua tarvitaan.

Kuluva hallituskausi on minulle kolmas. Aloitin “hallitusurani” tapahtumavastaavan pestistä, jossa opin paljon tapahtumien järjestämisestä ja yhteistyökuvioista sekä yleisesti hallituksen toiminnasta. Toisena hallituskautena minut valittiin varapuheenjohtajaksi. Tuon kauden aikana tein vähän kaikkea, järjestin mm. vierailuja ja jaoimme puheenjohtajan kanssa hänen tehtäviään. Varapuheenjohtajan tehtävä oli oikein hyvä näköalapaikka järjestötoimintaan, siinä oppi paljon ja minulla oli hyvin vapaat kädet tehdä, mitä ikinä tarvitsikaan.
Hallitusta muodostettaessa viime vuoden lopulla en ollut lainkaan varma puheenjohtajaksi ryhtymisestä. En kokenut olevani valmis puheenjohtajaksi. Voiko koskaan olla täysin valmis? En usko, että kukaan voi.

Alkuvuosi meni vähän hapuillessa ja omaa puheenjohtajuutta etsiessä, kuitenkin koko ajan hallituksen toimiessa. Epävarmuus oli rinnalla vielä alkukeväänkin, mutta aika nopeasti huomasi, ettei mun tarvitse osata kaikkea tai tietää kaikkea, riittää kun tietää, mistä kysyy, jos ei tiedä. Puheenjohtajan pesti on opettanut minulle itsevarmuutta ja luottoa omiin tietoihin ja taitoihin. Edustustehtävien kautta esiintymisjännityksenikin on alkanut pikkuhiljaa helpottamaan. Tällä hetkellä olen erittäin iloinen päätöksestä hakea puheenjohtajan pestiin, sillä tämä vuosi on opettanut paljon itsestäni sekä järjestötoiminnasta. Hallituksessa toimitaan yhdessä, eikä yksin tarvitse jäädä, myös puheenjohtajana voi ja saa pyytää apua.
Rohkaisen jokaista kiinnostunutta lähtemään rohkeasti mukaan ainejärjestötoimintaan! Nämä hommat antavat sellaisia valmiuksia, joita kirjoja lukemalla ei voi oppia. Yhdessä tekeminen meidän oman opiskelijayhteisömme hyväksi opettaa paljon.

Rosa Nissinen

Varapuheenjohtajan pesti

Hei, olen Jesse ja toimin Oidipuksen hallituksessa tänä vuonna varapuheenjohtajana.

Jos puheenjohtajan homma kuulosti sinusta houkuttelevalta, mutta työläältä ja vastuulliselta hommalta, valitse PJ Lite. Varapuheenjohtajana tehtävääni kuuluu pitää huolta puheenjohtajan kanssa Oidipuksen toiminnasta. Myös erilaiset edustustehtävät kuuluvat työnkuvaani. Periaatteessa siis vpj:n työnkuvaan kuuluvat samat asiat kuin pj:lle, jonka työnkuvan Rosa onkin edellä kuvaillut tarkemmin. Varalla olo tarkoittaakin juuri sitä, että ensisijaisesti puheenjohtajan hommat hoitaa itse puheenjohtaja, jota vpj sijaistaa tarvittaessa. Hyvä vpj kuitenkin pyrkii olemaan (melkein) yhtä perillä asioista kuin pj. Eli alun lupaukseni pienemmästä vastuusta ei kuitenkaan aina yksiselitteisesti pidä paikkaansa.

Varapuheenjohtajan pesti on kenties hallituksen liikkuvin palanen, sillä tehtävän sisällöstä saa pitkälti päättää itse (lukuun ottamatta tiettyjä välttämättömiä pj:n velvollisuuksia). Eräs etu vpj:n hommissa onkin mielestäni tämä vapaus valita tehtäviä.
Olen ollut ennen varapuheenjohtajan pestiä Oidipuksen hallituksessa edunvalvontavastaavana. Vpj:n tehtävään oli helppo lähteä, koska hallitustoiminta oli minulle jo ennestään tuttua. En tosin näe, etteikö varapuheenjohtajan pestiin voisi hypätä ilman hallituskokemustakin.

Parasta hallitustoiminnassa on ollut tehdä yhteistyötä toisten mahtavien hallituslaisten kanssa. Hallitushommissa pääsee tutustumaan helposti toisiin eri vuosikursseilla opiskeleviin oidipuslaisiin. Esimerkiksi hallituksen kokoukset ovat olleet aina hauskoja ja niihin on myöskin mielellään mennyt. Samoin hallituksen, yleensä kuukausittaiset, ryhmäytymiset. Kaikessa tekemisessä saa myös apua hallitustovereilta.

Hallitustoiminta on erittäin kehittävää. Siinä oppii omien näkemysten esittämistä ja perustelemista, vuorovaikutustaitoja sekä ajankäyttöä ja suunnittelutaitoja.

On mahtavaa päästä työskentelemään meidän oman hienon yhteisömme vuoksi järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia sekä valvomalla etujamme. On myös ilo nähdä, että hallituksen tekemä edunvalvonta tuottaa hedelmää.

Jesse Jäppinen

Sihteerin pesti
Sihteerin hommat liittyvät aika lailla hallituksen kokouksiin ja niiden valmisteluun - pöytäkirjojen raapustelun lisäksi varaan kokoustilat, lähetän kokouskutsut sekä laadin kokousten esityslistat yhdessä pj:n kanssa. Tehtävät vaativat huolellisuutta ja tarkkuutta mutta ovat melko mekaanisia - esimerkiksi pöytäkirjojen asialliset tyylivaatimukset eivät varsinaisesti tarjoa kanavointimahdollisuuksia luovuudenpuuskille. Toisaalta ehkä juuri tämän vuoksi työnkuva on selkeä eikä vie paljoakaan aikaa kokousten ulkopuolella. Lisäksi koska kokouksissa on pöytäkirjaa rustatessa oltava jatkuvasti hereillä, tässä pestissä on hyvin kartalla ainejärjestön menneistä ja tulevista kuvioista! Sihteerillä on lisäksi vastuunsa toimintamme laillisuudesta kokouskutsujen ajoissa lähettämisen suhteen. Oidipuksen virallisessa sähköpostissa seikkailu oli alkuun kuumottavaa, mutta varsinaisia paineita en oo juuri kokenut pestini aiheuttaneen. Kuten muihinkaan hallituspesteihin, myöskään sihteeriksi lähtiessä ei tarvitse osata mitään erityistä - hommiin perehdytetään ja tekemällä oppii. Oma motivaatio ja kiinnostus riittävät mainiosti! 🤩


Oma hallitustaipaleeni sai alkunsa fuksivuotenani, kun lähdin hieman epäröiden Oidipuksen toiseksi tapahtumavastaavaksi. Koska en ollut aiemmin ollut mukana hallitustoiminnassa, ehdolle asettumisen jälkeen fiilikset olivat jännityksensekaiset. Kuten tuutoriksi hakiessa, myös tässä pohdin, oonko "oikeanlainen" ihminen kyseiseen hommaan - ekan hallituskauden alkaessa kyseenalaistinkin välillä itseäni ainejärjestötoimijana ja otin jonkin verran paineita pestistäni. Kuitenkin kevään aikana tapsan hommat tulivat tutuiksi ja aloimme toisiin tutustuessamme myös hitsautua yhteen hallitusporukkana - vähitellen stressi helpottui ja alkoi valjeta, ettei hallitushommiin ole olemassa yhtä tietynlaisen ihmisen prototyyppiä. Pestejä löytyy moniin eri kiinnostuksen kohteisiin, ja erilaiset persoonat rikastuttavat ja monipuolistavat ainejärjestön hyväksi tehtävää yhteistyötä.

Koska hallitushommien myötä oon kehittänyt itselleni taipumuksen tunkaista lusikoita yhteen jos toiseenkin soppaan, löysin itseni seuraavana hallituskautena sihteerin pestistä. Kaiken kaikkiaan on ollut mukavaa jatkaa näissä hommissa, vaikkakin pienemmällä työmäärällä kuin tapahtumavastaavana. Sihteerin tehtävien ohella oon lisäksi halutessani ja ehtiessäni voinut ottaa koppia muista hommista - myös tällä kaudella oonkin häärinyt järkkäämässä sitsejä ja väsännyt tapahtumabannereita, sekä syyskuusta eteenpäin hoitanut haalarimerkkiemme myyntiä.

Oon paitsi oppinut uutta pesteihin liittyen, myös löytänyt itsestäni uusia puolia. Lisäksi oon saanut hallitustaipaleen myötä uusia kavereita ja päässyt tutustumaan kivoihin tyyppeihin muistakin ainejärjestöistä. Rehellisyyden nimissä on tosin sanottava, että joskus on ollut hetkiä, kun hallitustoiminta on tuntunut raskaalta ja liian aikaavievältä - tämä lähinnä silloin, kun muussa elämässä on ollut meneillään jotain kuormittavaa samaan aikaan. Haluunkin muistuttaa, että vaikka pesteihin toki sitoudutaan, on niitä äärimmäisen tärkeä hoitaa oman jaksamisen ja muun elämän, kuten opiskelujen, ehdoilla. Loppujen lopuksi hommaa tehdään vapaaehtoisesti omaa vapaa-aikaa käyttäen, eikä keneltäkään ei odoteta jatkuvaa sata lasissa painamista.

Tiivistäen: vaikka kannankin haalareissani merkkiä Hide The Pain Haroldista tekstillä "Ainejärjestötoiminta on kivaa", on tää puuhailu ehdottomasti antanut enemmän kuin mitä ottanut. Elikkäs suosittelen, omaa pestiäni sekä hallitushommia ylipäätään.

Noora Sopanen

Taloudenhoitajan pesti

Hei!
Olen Jenni, toisen vuoden opiskelija, ja toimin Oidipuksen taloudenhoitajana tänä vuonna. Tehtäviini kuuluu kirjanpito, laskujen maksaminen, pankkitilin ja käteiskassan hoito, jäsenrekisterin ylläpito ja kaikki muu mikä liittyy rahaan, joka kulkee ainejärjestömme kautta.
Taloudenhoitajan työ ei ole erityisen raskasta pienessä ainejärjestössä. Tehtävien määrä riippuu paljon siitä, mitä ja millaisia tapahtumia kuluvan kuukauden aikana järjestetään, sekä siitä kuinka paljon haalarimerkkejä ja muita myynnissä olevia tuotteita myydään. Tuntimäärällisesti kiireisimpinäkään kuukausina ei taloudenhoito ole pois opiskelusta.
Fuksivuoteni alussa olin varma, etten lähde ainejärjestötoimintaan mukaan, ja että haluan vain keskittyä opintoihini.  Kiinnostukseni kuitenkin heräsi syksyn kuluessa, kun juttelin silloisen hallituksen jäsenten kanssa ainejärjestötoiminnasta ja huomasin, miten hyvä yhteishenki heillä oli. Hallituskähminnässä aloin jo olla varma, että lähden mukaan hallitukseen, ja pestini voisi olla taloudenhoitaja, vaikka minulla ei ollutkaan minkäänlaista aikaisempaa kokemusta hallitustoiminnasta tai kirjanpidosta.
En ole hetkeäkään katunut päätöstäni lähteä ainejärjestötoimintaan mukaan, enkä oikeastaan keksi mitään negatiivista sanottavaa vuodestani hallituksessa. Olen saanut uusia ystäviä, oppinut paljon uutta monesta eri aiheesta ja saanut olla vaikuttamassa Oidipuksen toimintaan. Haluan myös ehdottomasti jatkaa, ehkä samassa pestissä, ehkä uudessa.

Jenni Laine

Edunvalvontavastaavan pesti

Vuosi sitten syksyllä tein fuksivuoteni parhaan päätöksen; päätin hakeutua mukaan ainejärjestömme hallitukseen. Fuksivuoden paras päätös oli ehkä myös jännittävin ja aikaisempia kokemuksiani peilaten yllättävin. Aiemmin en ole hakeutunut sen kummemmin järjestötoimintaan taikka opiskelijakuntiin uskotellen itselleni, etten ole ”sen tyylinen ihminen”. (Sivuhuomautus, ”sen tyylisiä ihmisiä” ei ole olemassakaan, ei ole ainejärjestötoimijan prototyyppiä. Riittää, että löytyy kiinnostusta olla aktiivisesti mukana toiminnan järjestämisessä).   Jännää olikin huomata, kuinka syksyn kuluessa kiinnostus ainejärjestötoimintaa kohtaan vahvistui sitä mukaa kun siitä kuuli mm. Fuksi-infossa ja Hallituskähminnässä sekä mitä enemmän jutteli kavereiden ja vanhojen ainejärjestötoimijoiden kanssa.

Itse hallituspestin miettiminen olikin asia erikseen, tuntui että useampi pesti kiinnosti. Päätöksen edunvalvontavastaavaksi asettumisesta teinkin vasta syyskokouksessa, kun olin kääntänyt päälaelleen alkuperäisen pohdintani. Edunvalvontavastaavan tehtävänä on pitää esillä ajankohtaisia koulutus- ja sosiaalipoliittisia asioita Oidipuksen kokouksissa ja tiedottaa niistä jäsenistöä. Opiskelijanäkökulmaa pääsee tuomaan esille kasvatustieteiden ja psykologian osaston koulutuksen kehittämisen työryhmän (KOUKEn) kokouksissa sekä ISYYn Edunvalvontajaostossa. Lisäksi edunvalvontavastaavana pääsee järjestämään oppiaineen kanssa kahvitteluja sekä osallistumaan keväisin opiskelijapalautteen keräämiseen. Tämä pesti on osoittautunut tosi kotoisaksi, vaikka aluksi edunvalvonta tuntui kohtalaisen hämärältä. Hallituspesteihin perehdytetään kuitenkin hyvin, ja aika nopeasti hallituskauden alkaessa edunvalvontavastaavan tehtäviin pääsi sisälle. Mikään pesti ei ole myöskään vain yksin puurtamista, vaan koko ajan on muun hallituksen tuki ja hommia tehdään yhdessä.

Edunvalvontavastaavan pesti on opettanut paljon tärkeitä taitoja. Kokoustaminen on tullut tutuksi (edunvalvontavastaavana pääsee kokoustamaan n. kolme kertaa kuukaudessa), puheenvuoroja ei enää jännitä samalla tavalla. Olen oman pestini ohella tykännyt myös olla apuna esimerkiksi sitsien järjestämisessä, joten oman hallituspestin tehtävien lisäksi kokemusta voi halutessaan saada myös laajemmaltikin. Parasta hallitusvuodessa on ollut yhdessä tekeminen, uusiin ihmisiin tutustuminen, vedet silmissä nauraminen kokoustamisen lomassa sekä tieto siitä, että saa oikeasti tehdä jotain muiden opiskelijoiden hyväksi ja iloksi.

Marika Nikkanen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti